• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-06-07

Sytuacja na bialskim rynku pracy maj 2017r.

Sytuacja na bialskim rynku pracy maj 2017r.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej wg stanu na koniec maja 2017r. wyniosła 7861 w tym 3766 kobiet i jest o 437 mniejsza w porównaniu do miesiąca poprzedniego. W mieście Biała Podlaska liczba

2017-02-27

Nowy instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców.

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI - EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 572724

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl